Fängelset i Östersund

Skriftlig fråga 2009/10:414 av Nordén, Marie (s)

Nordén, Marie (s)

den 20 januari

Fråga

2009/10:414 Fängelset i Östersund

av Marie Nordén (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Kriminalvårdens brist på pengar är enligt en gjord revision anledningen till att det planerade fängelset i Östersund ännu inte har börjat byggas, trots långtgående projektering.

Myndigheten har gjort dyra lokalanskaffningar och ingått hyresavtal utan regeringens godkännande. Det innebär att man inte har råd att påbörja byggandet av fängelserna i Östersund och Haparanda utan extra pengar från regeringen.

Det behövs fler fängelseplatser i landet. Dessutom behövs det fler statliga arbetsplatser i Östersund efter att ett stort antal jobb har avvecklats där.

Avser justitieministern att ta initiativ till att fängelset i Östersund kan börja byggas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-01-20 Anmäld: 2010-01-20 Besvarad: 2010-01-27 Svar anmält: 2010-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-01-27)