Fängelset i Östersund

Skriftlig fråga 2008/09:1179 av Andnor, Berit (s)

Andnor, Berit (s)

den 27 augusti

Fråga

2008/09:1179 Fängelset i Östersund

av Berit Andnor (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Den tidigare socialdemokratiska regeringen beslutade att bygga ett fängelse i Östersund som en del i att ersätta statliga jobb när regementen lades ned och ett stort antal jobb försvann i kommunen. Fängelset skulle ge omkring 220 arbetsplatser.

Kriminalvården har gjort alla nödvändiga förberedelser och räknade med att byggarbetet skulle komma i gång redan under våren. Trots långt framskriden planering och stort behov av fängelseplatser händer ingenting. Anledningen är att Justitiedepartementet inte har godkänt det av Kriminalvården översända hyreskontraktet, ett beslut som är nödvändigt för att bygget ska komma i gång.

Många i Östersund ställer sig nu frågande till om regeringen avser att strunta i tidigare planer och låta bli att bygga fängelset.

Att bygga fängelset är en nationell angelägenhet. Behovet av platser inom kriminalvården är stort. Samtidigt är byggandet och de kommande arbetsplatserna viktiga nu när arbetslösheten kommer att nå nya rekordhöjder under kommande vinter.

Avser justitieministern att vidta åtgärder så att byggandet av fängelset i Östersund snarast kan påbörjas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-08-27 Anmäld: 2009-09-03 Besvarad: 2009-09-04 Svar anmält: 2009-09-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-04)