Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

fängelsedom för dödande av varg

Skriftlig fråga 2004/05:1669 av Torstensson, Åsa (c)

Torstensson, Åsa (c)

den 20 maj

Fråga 2004/05:1669

av Åsa Torstensson (c) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om fängelsedom för dödande av varg

I dagarna har fängelsedom fallit mot en lantbrukare som sköt den varg som nyligen dödat ett stort antal av hans djur. Efter tingsrättens tidigare friande dom bedömde hovrätten att angreppet inte skedde i omedelbar anslutning, som lagen föreskriver, och därmed föll dom om fängelse, även om hovrätten anser att lantbrukaren troligen kunde anta att ett nytt angrepp skulle ske.

Det är oerhört viktigt att allmänheten känner förtroende för rättsväsendet och att lagstiftningen känns rimlig. Därför är det mycket allvarligt när en dom får sådana effekter att den för delar av Sveriges befolkning känns odemokratisk. Dessutom ställer domen landsbygdsbefolkningens verklighet och vardag mot stadsbefolkningens vardag på ett mycket olyckligt sätt.

Domar som känns orättvisa kommer bara att påverka det allmänna rättsmedvetandet i negativ riktning och antalet försvunna vargar kommer troligen att öka. Det kan aldrig ha varit lagstiftarens mening att skapa ökade klyftor mellan stad och land eller att förhindra människor att försvara sina djur. Därför är det dags att se över och ändra lagstiftningen så att den kan möta den verklighet som i dag återfinns.

Min fråga blir:

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att människor ska känna trygghet i aktuell lagstiftning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-05-20 Anmäld: 2005-05-20 Besvarad: 2005-05-25 Svar anmält: 2005-05-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-05-25)