Familjesplittring vid utvisning

Skriftlig fråga 2010/11:477 av Andersson, Ulla (V)

Andersson, Ulla (V)

den 4 maj

Fråga

2010/11:477 Familjesplittring vid utvisning

av Ulla Andersson (V)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Många familjer splittras i Sverige i dag trots att det inte skulle behövas. Kravet på att klarlägga sin identitet innebär för många att de tvingas lämna sitt/sina barn och sin familj för att återvända till sitt hemland. För många är detta mycket riskfyllt och osäkert. Dessutom påverkas många barns utveckling av påtvingad familjeseparation, något som går emot FN-konventionen om barns rättigheter.

I Gävle tvingas nu en kvinna lämna Sverige trots att hon har ett barn på 2,5 år som är fött här och att barnets far är svensk medborgare. Hon ska utvisas till Angola till en mycket riskfylld och osäker framtid. Hennes möjligheter att klarlägga sin identitet är så gott som obefintliga och hon utsätts dessutom för stor fara. Hennes situation är tyvärr inte unik utan alltför vanlig. 

Sverige har det senaste året skärpt kraven på bevisningen för identiteten så mycket att det blir omöjligt att uppfylla kraven för människor från vissa länder som till exempel Somalia, Demokratiska republiken Kongo och Angola.

Min fråga utifrån ovanstående blir därför:

Avser statsrådet att ta initiativ till att svensk lagstiftning ändras eller att det på andra sätt möjliggörs att minska kraven på styrkt identitet för att minska familjesplittring?

Frågan är återtagen

Händelser

statustext: Frågan är återtagen Inlämnad: 2011-05-04 Anmäld: 2011-05-04 Återtagen: 2011-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.