Familjehemsvård och vårdnadsöverflyttning

Skriftlig fråga 2005/06:667 av Lindgren, Ulrik (kd)

Lindgren, Ulrik (kd)

den 16 december

Fråga 2005/06:667 av Ulrik Lindgren (kd) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Familjehemsvård och vårdnadsöverflyttning

Många barn lever i så besvärliga hemförhållanden att de måste komma bort från sin biologiska familj. För en stor del barn blir lösningen att bo i ett familjehem.

I de fall familjehemsföräldrarna övertar vårdnaden av ett barn, så kallad vårdnadsöverflyttning, riskerar de att förlora allt offentligt stöd. Det stöd familjehemmet fått i form av handledning, tillsyn och hjälp till barnet kan helt upphöra efter en vårdnadsöverflyttning. Flera familjehem vittnar om stora svårigheter att övertyga olika offentliga instanser om att stödet måste fortsätta efter en vårdnadsöverflyttning. Barnet har samma behov även efter en vårdnadsöverflyttning. Det gör att många familjehem säger nej till vårdnadsöverflyttning.

Det finns även uppgifter om att kommuner föreslår vårdnadsöverflyttning av ekonomiska skäl eller placerar barn i familjehem under förutsättning att vårdnadsöverflyttning accepteras efter tre år.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att tillförsäkra att erforderligt stöd ges till barn och familjehem efter vårdnadsöverflyttning?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2005-12-16 Inlämnad: 2005-12-16 Besvarad: 2006-01-12 Svar anmält: 2006-01-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-01-12)