Familjehem

Skriftlig fråga 2011/12:338 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 31 januari

Fråga

2011/12:338 Familjehem

av Carina Hägg (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

I vårt samhälle omhändertas barn som kommer att placeras i familjehem för en kortare eller längre tid. Få barn adopteras. Kommuner söker regelbundet såväl stödfamiljer, jourhem, som familjehem – fosterfamilj. Barnets bästa ska sättas i fokus. Det är rimligt att ersättning utgår. För placering av spädbarn finns dock praktiska frågor att beakta för att en lösning ska kunna nås. Rätt till uttag av föräldraförsäkring är reglerad. Men för den som får ett spädbarn placerat i sitt hem finns inte den möjligheten. Något som uppges begränsa möjligheter att rekrytera familjehem. Barnomsorgen har regler om lägsta ålder och barnet kan ha särskilt behov av vård och omsorg.

Mot bakgrund av detta frågar jag om socialförsäkringsministern har tagit något initiativ för att familjehem, på ett med föräldraförsäkringen likvärdigt sätt, ska ha möjlighet att ta ansvar för spädbarn.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-01-31 Anmäld: 2012-01-31 Besvarad: 2012-02-08 Svar anmält: 2012-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-08)