familjehem

Skriftlig fråga 2002/03:447 av Davidson, Inger (kd)

Davidson, Inger (kd)

den 27 januari

Fråga 2002/03:447

av Inger Davidson (kd) till statsrådet Morgan Johansson om familjehem

Barn är beroende av sina föräldrars omsorger och föräldrar har ett ansvar för att kärleksfullt värna, vårda och uppfostra sina barn. Det finns dock föräldrar som av olika anledningar inte kan ta sitt ansvar utan alltför många barn lämnas därför utan den grundtrygghet som föräldrarna ska garantera. En liten grupp föräldrar kan på grund av till exempel missbruk eller svår psykisk sjukdom till och med utgöra ett hot mot barnets trygghet. För dessa barn måste samhället ta ett ansvar och ge dem ett nytt hem där de kan få omsorg och trygghet.

För de flesta barn som inte kan leva med sina föräldrar är familjehem en överlägsen form av vård jämfört med institutionsvård. Behovet av familjehem ökar men samtidigt har det blivit allt svårare att rekrytera nya familjer. Många föräldrar saknar tid och ork att ta emot ett extra barn i familjen och många vet inte vad familjehemsvård innebär. Kommunerna behöver stöd i arbetet med att rekrytera familjehem. Den tilltagande bristen på familjehem kräver åtgärder på både kort och lång sikt och på både nationell och kommunal nivå. Kristdemokraterna anser att en landsomfattande kampanj bör genomföras i syfte att informera om och öka rekryteringen till familjehemsvården.

Som en följd av det anförda frågar jag:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att på nationell nivå stödja kommunerna i arbetet med rekrytering av nya familjehem?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-01-27 Anmäld: 2003-01-28 Besvarad: 2003-02-05 Svar anmält: 2003-02-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-02-05)