Fallande sysselsättning och ökande arbetslöshet

Skriftlig fråga 2012/13:233 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 8 januari

Fråga

2012/13:233 Fallande sysselsättning och ökande arbetslöshet

av Anders Karlsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

I december 2012 kom nya och för regeringen katastrofala rapporter om arbetsmarknadsläget från Arbetsförmedlingen. Antalet sysselsatta minskar med 25 000 personer år 2013 och med 15 000 personer år 2014. Arbetskraften ökar med 7 000 personer år 2013 och minskar med 9 000 personer år 2014. Antalet och andelen arbetslösa (enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning) var 381 000 personer eller 7,8 procent år 2012 och blir 413 000 personer eller 8,4 procent år 2013 samt 419 000 personer eller 8,5 procent år 2014.

I Skåne blir det ändå värre. Under flera år har Skånes befolkning vuxit kraftigt, men nu är ökningen mer dämpad med 1 300 personer både 2012 och 2013. Utbudet av arbetskraft ökar mer; det växte med 4 600 personer 2012 och förväntas växa med 3 400 år 2013. Det beror framför allt på att många yngre nu kommer ut på arbetsmarknaden samtidigt som många i arbetsför ålder flyttar till Skåne. En del av regeringens misslyckande är också att allt fler personer är arbetslösa långa tider. I en nedgång försämras chansen till arbete för dessa, eftersom de ska konkurrera med personer som blivit uppsagda på grund av varsel och alltså har en färskare arbetslivserfarenhet. I slutet av 2012 var över 60 000 personer arbetslösa eller programdeltagare, vilket motsvarar tio procent av den registerbaserade arbetskraften i Skåne. Under 2013 beräknar Arbetsförmedlingen att arbetslösheten ska öka till 66 000 personer, eller 10,7 procent.

Allt skylls nu också på omvärlden, men när det gick bra var däremot allt regeringens förtjänst.

Vad avser statsrådet, mot den nu redovisade bakgrunden, att göra för Sverige och för Skåne under 2013?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-01-08 Anmäld: 2013-01-14 Besvarad: 2013-01-16 Svar anmält: 2013-01-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-01-16)