Fallande järnmalmspriser

Skriftlig fråga 2008/09:484 av Rådström, Britta (s)

Rådström, Britta (s)

den 16 januari

Fråga

2008/09:484 Fallande järnmalmspriser

av Britta Rådström (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Den svenska gruvindustrin har haft en stor uppgång genom de ökade metallpriserna. Inte minst statliga LKAB har satsat på stora investeringar. Sysselsättningen i både Norrbotten och Västerbotten har främjats av gruv- och metallhögkonjunkturen.

Nu faller priserna på metaller i allmänhet, då också för den viktiga svenska järnmalmen. Kinesiska och japanska stålproducenter har begärt rekordstora 40 procent i prissänkning på järnmalmen i de årliga tongivande prisförhandlingarna, enligt Financial Times.

Affärstidningar pratar om ett kommande stålbad för LKAB 2009. Även för Boliden, vars huvudprodukter är zink och koppar, ser det dystert ut.

Avser statsrådet att vidta några åtgärder med anledning av de mörkare framtidsutsikterna för gruvindustrin generellt och för LKAB i synnerhet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-01-16 Anmäld: 2009-01-20 Besvarad: 2009-01-21 Svar anmält: 2009-01-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-01-21)