Fallande amorteringar

Skriftlig fråga 2009/10:692 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 30 mars

Fråga

2009/10:692 Fallande amorteringar

av Birgitta Eriksson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Allt färre svenskar amorterar på sina bottenlån, i mars 2010 amorterade 66 procent av hushållen på sina bottenlån mot 71 procent för fem år sedan. En tredjedel amorterar alltså inte och det rör sig främst om yngre bolånare med optimistisk inställning till att värdet på bostäderna kommer att fortsätta uppåt oavbrutet. En god gissning är att räntan förr eller senare kommer att stiga. Om ökningen blir snabb och når högre nivåer kommer många att få problem. Kombineras detta med fallande fastighetsvärden blir det bekymmer för alla dem som måste sälja av olika skäl (flyttning till annan ort, familjesplittring, dålig privatekonomi etcetera) samt inlåsningseffekter.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att öka amorteringsviljan hos hushållen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-03-30 Anmäld: 2010-04-01 Besvarad: 2010-04-08 Svar anmält: 2010-04-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-04-08)