Faktureringstider och faktureringsavgifter

Skriftlig fråga 2011/12:734 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 27 augusti

Fråga

2011/12:734 Faktureringstider och faktureringsavgifter

av Peter Persson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Det finns inga regler om betaltid, utan det är något som man får reglera med avtal och överenskommelser. Likaså är priser, boka-tidigt-rabatter och faktureringsavgifter något som helt regleras av avtal så länge ingenting är uppenbart oskäligt.

För de små företagen är det ett uppenbart finansierings- och likviditetsproblem att de stora kunderna tvingar igenom längre betaltider och/eller betalar för sent. Sextio dagars betaltid är nu ingen ovanlighet.

Det kan inte vara bra för Sveriges småföretag att de tvingas agera bank och buffert åt de stora företagen. De har egentligen mindre marginaler än storföretagen, och konkursrisken ökar om man ska ligga ute med pengar i två månader. Dyra checkkrediter och ökade egna arbetsinsatser blir den lösning småföretagaren får ta till.

Även faktureringsavgifterna kan innebära bekymmer, dock kanske mer för enskilda. Bristande punktlighet i betalningar driver upp faktureringsavgifterna. Problemet är dock att många av dem som notoriskt inte betalar i tid sannolikt är rätt ”prisokänsliga” för höjda faktureringsavgifter, vilka i stället slår hårt mot enskilda som någon enstaka gång missar en betalning. Den som samlar på sig obetalda räkningar sjunker också allt djupare ned i skuldspiralen genom straffavgifter. Kronofogden och andra som kan hjälpa till för att den enskilde ska få ordning på ekonomin kommer ofta in väl sent.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta med anledning av frågan om faktureringstider och faktureringsavgifter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-08-27 Anmäld: 2012-09-06 Besvarad: 2012-09-10 Svar anmält: 2012-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-09-10)