fakturering av Internettjänster

Skriftlig fråga 2002/03:1323 av Pettersson, Marina (s)

Pettersson, Marina (s)

den 22 augusti

Fråga 2002/03:1323

av Marina Pettersson (s) till justitieminister Thomas Bodström om fakturering av Internettjänster

Det har i Sverige under senaste året förekommit i stor skala att upphovsmän lurat tusentals människor att betala för en tjänst som han eller hon ej tagit del av. Till åklagarmyndigheten i Stockholm har under andra halvåret 2002 inkommit väl över 1 000 stycken brottsanmälningar där personer anser sig blivit oriktigt fakturerade för besök på vissa betalsidor på Internet. Fakturorna avser uppkopplingar och de ser i princip likadana ut. Huvudsakligen har fakturorna den utformningen att de avser en uppkoppling där grundavgiften är 299 kr. Det framgår att om grundavgiften inte betalas inom föreskriven tid kommer kunden att debiteras den faktiska kostnaden om 1 500 kr plus inkassoavgift.

Gemensamt för anmälningarna till åklagarmyndigheten är att den fakturerade uppger att det inte förekommit någon avsiktlig uppkoppling mot aktuell betalsida.

Det är svårt att bevisa att brott förekommit eftersom den fakturering som skett inte är staffsaktionerad, anmälarna anser dock att det funnits anledning att misstänka bedrägligt uppsåt.

Min fråga till justitieministern är:

Vad ämnar justitieministern att göra lagstiftningsvägen för att en dataanvändare inte ska kunna debiteras för tjänster han eller hon inte har beställt eller där dataanvändaren inte fått klart för sig att debitering skulle komma att ske?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-08-22 Besvarad: 2003-09-05 Svar anmält: 2003-09-16 Anmäld: 2003-09-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-09-05)