faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen om tidsbegränsat uppehållstillstånd

Skriftlig fråga 1999/2000:1401 av Hoffmann, Ulla (v)

Hoffmann, Ulla (v)

den 6 september

Fråga 1999/2000:1401

av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen om tidsbegränsat uppehållstillstånd

Europeiska kommissionen har den 24 maj 2000 lagt fram förslag till direktiv om tidsbegränsade uppehållstillstånd vid massflykt. Gällande riktlinjer för regeringens samråd och information med riksdagen i EU-frågor innehåller att regeringen ska utarbeta faktapromemorior beträffande viktigare förslag till rättsakter.

Jag vill därför fråga statsrådet Klingvall:

När avser regeringen att publicera en faktapromemoria beträffande EU-kommissionens förslag till direktiv om tidsbegränsade uppehållstillstånd för massflykt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-09-06 Anmäld: 2000-09-19 Besvarad: 2000-09-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-09-25)