fågelinfluensan

Skriftlig fråga 2004/05:329 av Petterson, Marina (s)

Petterson, Marina (s)

den 11 november

Fråga 2004/05:329

av Marina Petterson (s) till statsrådet Morgan Johansson om fågelinfluensan

De senaste åren har det vid flera tillfällen rapporterats om utbrott av fågelinfluensa på olika håll i världen. Fågelinfluensa har under långa tider drabbat fjäderfäbesättningar hårt i olika delar av världen, men på senare år har sjukdomen visat sig kunna överföras direkt till människan. Många länder i Asien har varit drabbade men även Holland drabbades våren 2003.

Fågelinfluensan är en allvarlig smittskyddsfråga och ger stora ekonomiska konsekvenser för de drabbade länderna. I förlängningen kan det bli ett allvarligt hot mot folkhälsan om fågelinfluensaviruset utvecklas till farligare former.

Den senaste alarmerande rapporten kom i månadsskiftet oktober/november när WHO gick ut och varnade för att det finns risk för en världsomspännande epidemi av fågelinfluensa och att myndigheterna måste vidta åtgärder för att undvika en kris. En av WHO:s slutsatser är att det behövs en bred global mobilisering från regeringar, läkemedelsföretag och forskarsamhället när det gäller att öka ansträngningarna för att hindra smittspridning och få fram ett influensavaccin.

Min fråga till statsrådet Morgan Johansson är därför:

Avser statsrådet att ta några initiativ för att Sverige ska kunna bidra till skärpt beredskap och aktiva åtgärder för att få fram en lösning av problemet med fågelinfluensa?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-11-11 Anmäld: 2004-11-11 Besvarad: 2004-11-17 Svar anmält: 2004-11-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-11-17)