fågelinfluensan

Skriftlig fråga 2004/05:1097 av Pettersson, Marina (s)

Pettersson, Marina (s)

den 1 mars

Fråga 2004/05:1097

av Marina Pettersson (s) till statsrådet Morgan Johansson om fågelinfluensan

Smittskyddsinstitutet räknar med tre-fyra pandemier per århundrade. De svåraste pandemierna under 1900-talet var Spanska sjukan 1918, asiaten 1957 och Hongkonginfluensan 1968. Utbrottet av fågelinfluensan i Asien är det största hittills och har drabbat miljontals fåglar i flera asiatiska länder. Namnet fågelinfluensa har kommit till därför att det i huvudsak är ett problem för fåglar och för de människor som smittas direkt via sjuka fåglar. Den smitta som överförs ger svår sjukdom och kan vara dödlig. Viruset har dock svårt i nuläget att överföras från människa till människa. Epidemin av fågelinfluensa ökar dock risken för uppkomst av "nya influensavirus", vilket kan ge en global spridning till människor. Mellan den 28 januari 2004 och den 21 januari 2005 har 52 sjukdomsfall av fågelinfluensa konstaterats bland människor, varav 39 med dödlig utgång. Flertalet av de döda var tidigare helt friska barn och ungdomar.

Det finns en otillräcklig produktion av vacciner i Europa och världen i övrigt. Här hemma i Sverige finns ingen egen produktion av influensavaccin. Vi har tekniken och kunskapen men det saknas ekonomiska drivkrafter, då varje dos influensavaccin skulle medföra en högre kostnad än vanligtvis influensavaccin skulle kosta att framställa.

Vad ämnar statsrådet göra åt den bristsituation som råder när det gäller influensavaccin i Sverige och inom EU?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-03-01 Anmäld: 2005-03-01 Besvarad: 2005-03-09 Svar anmält: 2005-03-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-03-09)