fågelarter som hotas av genmanipulerade grödor

Skriftlig fråga 1997/98:934 av Goës, Eva (mp)

Goës, Eva (mp)
Fråga 1997/98:934 av Eva Goës (mp) till jordbruksministern om fågelarter som hotas av genmanipulerade grödor

den 13 juli

English Nature har slagit larm om vilka effekter genmanipulerade växter kan ha på insekter och fåglar som lever på jordbruksmark. Sånglärkan och kornsparven nämns som hotade djurarter. English Nature, brittiska regeringens rådgivande organ i frågor som rör vild natur, har uttalat sig och kräver att kommersiell odling av genmanipulerade växter skall förbjudas under en treårsperiod. Man bör under den tiden forska för att närmare studera riskerna med att genförändringar pollineras över till andra växtarter.

Det är precis det som Miljöpartiet varnat för och vi verkar tyvärr få rätt. Vi skriver i en motion om gentekniken och maten följande: "Det finns också en risk att generna sprider sig till den ekologiskt odlade grödan. Det kan ge konsekvenser som inte kan överblickas idag, men är naturligtvis ett hot. Likriktning av det utsäde som används i jordbruket har pågått sedan 50-60-talet. Det hot patentdirektivet utgör mot den biologiska mångfalden i odlingslandskapet är också indirekt. Det består i att likriktningen av sorter och typen av sorter kräver en fortsatt bekämpningsmedelsanvändning. Bekämpningsmedlen bekämpar inte enbart det ogräs och de skadedjur som de skall, utan också de insekter som inte är skadliga och som lever på ogräset samt de fåglar och andra smådjur som lever på insekten."

Min fråga till ministern är:

Avser ministern införa ett moratorium för genmanipulerade växter i Sverige för att forska mera och utreda konsekvenserna av genmanipulerade växters inverkan på bl.a. fåglar som lever på jordbruksmark?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-07-13 Anmäld: 1998-07-20 Besvarad: 1998-07-28
Svar på skriftlig fråga