Fackliga rättigheter

Skriftlig fråga 2006/07:245 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 30 november

Fråga

2006/07:245 Fackliga rättigheter

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Sven Otto Littorin (m)

De svenska arbetarna demonstrerar mot de fackföreningsfientliga förslag som försämringarna av a-kassan innebär. I en del andra länder är strejker däremot olagliga. Om arbetarna trots allt strejkar slås strejken ned med våld. Andra löntagarfientliga handlingar är när både staten och företag använder sig av hot och skrämseltaktik för att förhindra bildande av fackföreningar. 

Den fria fackföreningsinternationalens årliga rapport visar att det i allt högre grad är kvinnor som drabbas av kränkningar. Kapitalets jakt på vinst tar inte mänsklig hänsyn. Därför behövs den fackliga kampen nationellt såväl som globalt. Men på varje kontinent dör människor varje dag på grund av sitt fackliga arbete. Samtidigt hörs inget om stöd till rätten att organisera sig fackligt för att kämpa för löntagarnas rättigheter från regeringen.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att stödja rätten att organisera sig fackligt för att kämpa för löntagarnas rättigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-11-30 Anmäld: 2006-11-30 Besvarad: 2006-12-06 Svar anmält: 2006-12-06
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-12-06)