fackliga rättigheter i Colombia

Skriftlig fråga 2003/04:443 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 11 december

Fråga 2003/04:443

av Luciano Astudillo (s) till näringsminister Leif Pagrotsky om fackliga rättigheter i Colombia

I dag den 10 december 2003 genomförs en världsomfattande manifestation mot kränkningarna av fackliga och mänskliga rättigheter i Colombia. Landet är ett av de farligaste länderna i världen att bedriva fackligt arbete i. Bara under 2002 mördades 184 fackliga ledare i Colombia. Flera fackliga ledare har av de paramilitära grupperna förklarats vara militära mål. I Sverige är det de offentliganställdas fackliga organisationer som arrangerar denna manifestation; Kommunal, SEKO, SKTF, ST och Akademikerförbundet SSR. Sverige gästas samtidigt av två fackliga ledare; Beatriz Alvarez, generalsekreterare i ADEM som är en regional organisation för offentliganställda och Germán Garcia, förbundsordförande i SINALSERPUB. Colombia är ett av de länder som ingår i EU:s tullpreferenssystem, GSP (Generalised System of Preferences). Just nu pågår det ett arbete med att producera nya förordningar och riktlinjer för nästa GSP-period, eftersom den gamla förordningen löper ut nästa år. Inom GSP:s riktlinjer finns formulerat att länderna i fråga bör beakta och uppfylla vissa grundläggande rättigheter, däribland arbetsrelaterade rättigheter efter ILO:s riktlinjer. Med tanke på situationen för de fackligt aktiva i Colombia bör det till en tydligare kravformulering, kopplat till GSP, när det gäller en förstärkning av dessa rättigheter.

Avser ministern att verka för en tydligare kravformulering när det gäller de fackliga rättigheterna i förhandlingarna om de nya GSP-riktlinjerna?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2003-12-11 Anmäld: 2003-12-11 Besvarad: 2003-12-17 Svar anmält: 2003-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-12-17)