fackliga partibidrag

Skriftlig fråga 2002/03:850 av Hamilton, Carl B (fp)

Hamilton, Carl B (fp)

den 28 april

Fråga 2002/03:850

av Carl B Hamilton (fp) till statsrådet Pär Nuder om fackliga partibidrag

En utredning är tillsatt för att närmare granska offentlighet och omfattningen av bidrag från utomstående till politiska partier. En slående egendomlighet i direktiven till utredningen är att bidrag från fackliga organisationer inte nämns men väl nämns en rad andra långt mindre betydelsefulla bidragsgivare (kommittédirektiv 2002:83). LO:s bidrag till regeringspartiets valrörelser är sålunda större än alla andra politiska partiers sammanlagda valbudgetar (2002).

Detta utelämnande av fackliga partibidrag i utredningsdirektiven har riksdagen uppmärksammat. I ett riksdagsbeslut den 7 mars 2002 begärde riksdagen sålunda att ovanstående utredning ska ges tilläggsdirektiv som specificerar att också partistöd från fackliga organisationer ska redovisas (bet. 2002/03:KU26, p. 28).

Utredningen ska enligt direktiven vara avslutad senast den 30 september 2003. Riksdagsbeslutet måste sålunda enligt lagarna expedieras skyndsamt.

Min fråga till statsrådet är:

Avser statsrådet att verka för att regeringen följer riksdagens ovetydiga beslut av den 7 mars 2003 om att utfärda tilläggsdirektiv om fackliga partibidrags redovisning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-04-28 Anmäld: 2003-04-28 Besvarad: 2003-05-07 Svar anmält: 2003-05-07
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-05-07)