Fackföreningsrörelsen i Iran

Skriftlig fråga 2006/07:1333 av Holm, Ulf (mp)

Holm, Ulf (mp)

den 8 juni

Fråga

2006/07:1333 Fackföreningsrörelsen i Iran

av Ulf Holm (mp)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Situationen i Iran blir alltmer oroande. Regimen kränker på ett flertal områden de mänskliga rättigheterna, vilket utrikesministern väl känner till. Ett av de områden som vidare bör uppmärksammas är situationen för fackföreningsrörelserna i Iran. Denna demokratiska rörelse kämpar dagligen med grundläggande rättigheter som mötesfrihet och föreningsfrihet. Under den senaste tiden har deras förgrundsgestalter, bland andra lärarförbundets Ali Akbar Baghani, bageriarbetarnas Mahmoud Salehi samt transportarbetarfackets ordförande Mansour Ossanlou, blivit arresterade, misshandlade och utsatta för andra former av repressalier för deras prodemokratiska aktiviteter. Vissa har i revolutionsdomstol blivit dömda till långa fängelsestraff. Senast, den 29 maj, dömdes Mansour Ossanlou till fem års fängelse. Enligt den islamska republikens revolutionsdomstol var grunden till domen att Ossanlou arbetat mot nationens intressen.

Vilka åtgärder tänker utrikesministern vidta för att uppmärksamma angreppen från den iranska statens sida mot den självständiga fackföreningsrörelsen i Iran och påverka den iranska regimen att respektera dessa mänskliga rättigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-06-08 Anmäld: 2007-06-08 Besvarad: 2007-06-15 Svar anmält: 2007-06-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-15)