Fäbodar och ägofredslagen

Skriftlig fråga 2005/06:2077 av Fremling, Lennart (fp)

Fremling, Lennart (fp)

den 29 augusti

Fråga 2005/06:2077 av Lennart Fremling (fp) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s)

Fäbodar och ägofredslagen

Redan för många år sedan insåg man att lagstiftningen som berör fäbodbruket var gammalmodig, otydlig och inkonsekvent; bland annat skrev jag en motion om detta i oktober 1996 (1996/97:Jo209). Efter lång väntan tillsattes så en utredning som resulterade i ett betänkande SOU 2003:116. Jag skrev också en motion (2003/04:MJ303) om dessa frågor. Denna motion behandlades i riksdagsbetänkandet 2003/04:MJU10, där det angavs att utskottet förutsatte att arbetet kunde slutföras utan dröjsmål och att synpunkterna i min motion kunde beaktas i det fortsatta arbetet utan något uttalande från riksdagens sida. Tyvärr måste jag konstatera att inga lagförslag ännu har kommit från regeringen och frågans lösning dröjer avsevärt längre tid än vad utskottet förutsatte för mer än två år sedan. Enskilda personer i Dalarna och Gävleborgs län som är aktiva inom fäbodbruket drabbas av den osäkerhet som råder som en följd av att modern och tydlig lagstiftning saknas.

Vi har gång på gång fått besked att arbetet inom Regeringskansliet har försenats men ska slutföras så snart som möjligt. Detta är nu inte längre trovärdigt, utan det behövs en konkret tidsplan.

Även regeringens oförmåga att besluta om lämpliga regler för nödvärnsjakt och skyddsjakt på varg är skadlig för fäboddriften.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att skynda på arbetet med att skapa en modern och tydlig lagstiftning för fäbodbruket?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-29 Besvarad: 2006-09-12 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-09-12)