F-skattsedel och EU-medborgare i Sverige

Skriftlig fråga 2011/12:564 av Pertoft, Mats (MP)

Pertoft, Mats (MP)

den 4 maj

Fråga

2011/12:564 F-skattsedel och EU-medborgare i Sverige

av Mats Pertoft (MP)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Riksdagen 2012 har i ett särskilt tillkännagivande gett regeringen i uppdrag att se över hanteringen av F-skattsedeln i syfte att värna legitimiteten för F-skatt och eget företagande.

En anledning till denna översyn är, förutom att det tre år efter reformeringen av F-skattereglerna är dags för en översyn, att det kommit kritik att F-skattereglerna kan missbrukas i syfte att kringgå ansvaret för arbetsgivare att ge sina anställda trygga villkor.

I debatten har denna frågeställning hitintills gällt svenska medborgare. Nu finns det tecken som tyder på att detta missbruk av F-skattsedel är betydligt allvarligare när det gäller medborgare från andra EU-länder. Dessa medborgare från andra EU-länder lockas hit med löfte om arbete och anställning men hänvisas till F-skattsedel och står därmed utanför alla trygghetssystem.

F-skattsedelssystemet bygger från grunden på att man känner till systemet och tar ett eget och självständigt ansvar för sin personliga trygghet samt inbetalning av avgifter. När inte kunskapen om systemet finns riskerar detta system att urholkas och individen ställas på bar backe utan någon som helst trygghet.

Min fråga till ministern är följande:

Avser näringsministern att säkerställa att översynen av F-skattsedelssystemet även kommer att omfatta frågeställningen kring personer från andra EU-länder som väljer att arbeta i Sverige med F-skattsedel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-05-04 Anmäld: 2012-05-04 Besvarad: 2012-05-09 Svar anmält: 2012-05-09
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-05-09)