F 17:s flygverkstad

Skriftlig fråga 2013/14:466 av Jeppsson, Peter (S)

Jeppsson, Peter (S)

den 7 mars

Fråga

2013/14:466 F 17:s flygverkstad

av Peter Jeppsson (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Med anledning av händelserna i Ukraina och det faktum att Försvarsberedningen har fått förlängd tid för sitt slutbetänkande uppkommer återigen frågan om försvaret av Gotland och de flygstridskrafter som Sverige kommer att förfoga över i framtiden.

Det bakre underhållet är en självklarhet om flygstridskrafterna ska kunna fungera i dels den ordinarie övningsverksamheten men specifikt i sina incidentuppgifter.

Ska vi kunna försvara Gotland med flygstridskrafter vore det rimliga att Sverige har ett bakre underhåll på den flottilj som strategiskt ligger bäst till, nämligen F 17.

Fråga:

Är försvarsministern beredd att ge FMV de ekonomiska resurser som krävs för att bibehålla flygverkstaden på F 17 enligt den modell som finns i dagsläget?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-03-07 Anmäld: 2014-03-10 Besvarad: 2014-03-12 Svar anmält: 2014-03-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-12)