Extratjänster i föreningslivet

Skriftlig fråga 2016/17:238 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Svenska Migrationscentret i Karlstad bedriver i dag scannings- och digitaliseringsverksamhet på uppdrag av bland annat Riksarkivet, Stockholms universitet och Värmlands museum. Organisationen har kollektivavtal med Unionen och i styrelsen för verksamheten centralt finns bland annat Sveriges Kommuner och Landsting. Jag har själv besökt arbetsplatsen och sett vilket arbete de gör. Migrationscentret är en ideell organisation som finns över hela landet, och organisationen har varit duktig på att ta in personer från fas 3. Det är bra att fas 3 äntligen avskaffas men det finns en oro över vart alla personer som nu förlorar sin möjlighet till gemenskap och värde ska ta vägen.

Svenska Migrationscentrets arbete handlar om att ta till vara på dokumentation kring den svenska emigrationen till Nordamerika och det sker även satsningar på att dokumentera den moderna migrationen till Sverige. Mycket handlar om scanning och digitalisering, det vill säga arbetsuppgifter som skulle kunna vara ett bra första jobb för både personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och för nyanlända då arbetshandlingen inte kräver goda kunskaper i svenska. Dessutom är digitaliseringen en god sak för framtiden för att kunna ge forskare möjlighet att se tillbaka i den svenska historian.

Ett alternativ skulle vara att använda extratjänster även i ideell sektor. Det skulle stärka det svenska föreningslivet och även göra det möjligt för fler verksamheter att anställa personal. Både när det gäller Svenska migrationscentret och andra föreningar finns möjlighet till enkla arbetstillfällen som i dag inte tillsätts på grund av ekonomi. Att utvidga extratjänsterna skulle därför kunna öppna upp för både nyanlända och långtidsarbetslösa att få ett arbete.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Tänker ministern ta några initiativ när det gäller möjligheten till extratjänster i ideell sektor?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-10-26 Överlämnad: 2016-10-27 Anmäld: 2016-10-28 Svarsdatum: 2016-11-02 Sista svarsdatum: 2016-11-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga