Extraskatten på sjuka och arbetslösa

Skriftlig fråga 2013/14:639 av Anders Karlsson (S)

Anders Karlsson (S)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

Pensionärsskatten är livligt debatterad, inte minst eftersom pensionärerna är en stor väljargrupp och har starka intresseföreträdare i pensionärsförbunden som PRO, SPF, SKPF och SPRF.

Få röster talar för de sjuka och arbetslösa. Sjukdom har ingen frivilligt valt och arbetslös har åtminstone inte jag träffat någon som vill vara. Sveriges Television har tagit fram aktuella siffror om de sjukas och arbetslösas utsatta ekonomiska situation. En sjukskriven person kan som högst få 21 240 kronor i månaden från Försäkringskassan. Skatten på den inkomsten är 6 160 kronor. En person som tjänar lika mycket i månadslön betalar däremot 4 660 kronor i skatt. Den sjukskrivne betalar alltså omkring 1 500 mer i skatt varje månad.

En arbetslös har som högst 14 960 kronor per månad i a-kassa och betalar en skatt på 3 994 kronor. Men en person som arbetar med samma lön betalar 2 781 kronor i månaden i skatt, vilket är 1 213 kronor mindre.

Även pensionärerna har lägre skatt. För en pension på 21 240 kronor i månaden är genomsnittsskatten 5 290 kronor. Det är 870 kronor mindre än skatten på sjukpenningen och 861 kronor mindre än skatten på a-kassa. Det är förvisso ett relativt högt belopp i förhållande till vad en vanlig pensionär har men SVT:s exempel illustrerar ändå sjukas och arbetslösas situation.

De exempel som jag räknar upp är den verklighet många lever i, högst orättvist.

Vad avser finansministern att göra för att förbättra sjukas och arbetslösas situation skattemässigt?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2014-05-26 Inlämnad: 2014-05-26 Sista svarsdatum: 2014-06-04 Besvarad: 2014-06-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga