Extra pappamånad vid assisterad befruktning av ensamstående

Skriftlig fråga 2014/15:634 av Mikael Eskilandersson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Regeringen har klargjort att man har för avsikt att införa en extra pappamånad för att på så sätt styra familjernas vardag och tvinga pappor att vara hemma längre tid än tidigare. En anledning till att regeringen vill att pappor ska vara hemma mer med sina barn skulle kunna vara att man anser att pappan är en viktig person i ett barns liv. Nu skulle man kunna tro att regeringen anser att barnet har behov av båda sina föräldrar och att umgås med både en mamma och en pappa är något som gynnar barnets utveckling.

Så verkar dock inte vara fallet när man det gäller assisterad befruktning, där pappan verkar ses som helt överflödig för barnet. Pappans roll blir plötsligt helt ointressant för barnet, förutom bidraget av gener via donerad sperma. Regeringen skickar på det här området minst sagt dubbla signaler. Om behovet av att kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden igen ska vara styrande för föräldraförsäkringen, så måste det i rimlighetens namn betyda att ett barn som tillkommit genom assisterad befruktning får färre dagar med sin förälder, då pappans dagar enligt regeringen inte bör överföras på kvinnan av jämställdhetsskäl. I annat fall blir resultatet att en kvinna som fått barn genom assisterad befruktning och efter det flyttat ihop med en partner får möjligheten att själv använda alla föräldradagarna, vilket knappast kan vara avsikten med att införa en extra pappamånad.

 

Jag vill därför fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll hur hon avser att göra med pappamånaderna för de barn som staten väljer att skapa genom assisterad befruktning av ensamstående kvinnor.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-06-05 Överlämnad: 2015-06-05 Anmäld: 2015-06-08 Svarsdatum: 2015-06-17 Sista svarsdatum: 2015-06-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga