exportkreditgarantier

Skriftlig fråga 1998/99:44 av Ericsson, Dan (kd)

Ericsson, Dan (kd)
Fråga 1998/99:44 av Dan Ericsson (kd) till jordbruksministern om exportkreditgarantier

den 4 november

I partiledardebatten den 29 oktober lyfte statsminister Göran Persson fram situationen i Ryssland. Han beskrev i korta men tydliga ordalag den bekymmersamma situation som detta grannland befinner sig i när det gäller ekonomisk, social och politisk instabilitet. Detta är något som angår oss i Sverige. Statsministern ställde en retorisk fråga om Sverige skulle göra någonting när det gäller livsmedelsbistånd under kommande vinter. Hans fråga måste få ett svar.

Det är nödvändigt att något görs för att lindra bristen på livsmedel i Ryssland. I Sverige har svinproducenterna ett svårt ekonomiskt läge med bekymmer att få avsättning för sina produkter. Genom exportkreditgarantier för svenskt fläskkött skulle en export till Ryssland kunna möjliggöras som dels motverkar en hotande hungersnöd i vårt grannland och dels hjälper den svenska svinnäringen att överleva. Detta är något som vi kristdemokrater har fört fram tidigare. Långsiktigt måste kostnadsnivån för svensk livsmedelsproduktion sänkas i nivå med våra konkurrentländer, det gäller inte minst skattesidan. Men i en akut situation måste även andra åtgärder prövas.

Min fråga till jordbruksminister Margareta Winberg är:

Avser ministern att vidta åtgärder för att möjliggöra en snabb insats för export av svenskt fläskkött till Ryssland?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-11-04 Anmäld: 1998-11-09 Besvarad: 1998-11-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga