Export av svenskt griskött till Kina

Skriftlig fråga 2019/20:37 av Åsa Coenraads (M)

Åsa Coenraads (M)

till Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

Med anledning av det stora utbrottet av afrikansk svinpest i Kina har landet slaktat ut och kasserat 10 000 ton griskött. Den 18 september rapporterades det på nyheterna att Kina tvingas öppna sina strategiska reservlager för att förse landet med griskött då efterfrågan är stor.

Kina är en stor marknad för Sverige, och vi har tidigare gjort satsningar i landet för att saluföra just griskött men även svensk fågel.

Sverige är än så länge fritt från afrikansk svinpest, vårt griskött är av god kvalitet utan antibiotika i produktionen och vi har ett gott djurskydd. Svensk grisproduktion skulle kunna växa genom en export av kött till Kina.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Hallberg:

 

Avser statsrådet att återuppta den tidigare strategin för att få ut svenskt griskött på den kinesiska marknaden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-20 Överlämnad: 2019-09-23 Anmäld: 2019-09-24 Svarsdatum: 2019-10-02 Sista svarsdatum: 2019-10-02
Svar på skriftlig fråga