Export av svenska fiskefartyg till Västsahara och andra känsliga regioner

Skriftlig fråga 2012/13:224 av Holm, Jens (V)

Holm, Jens (V)

den 20 december

Fråga

2012/13:224 Export av svenska fiskefartyg till Västsahara och andra känsliga regioner

av Jens Holm (V)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

I reformen av EU:s fiskeripolitik driver Sverige hårt överlåtbara fiskerättigheter som verktyg för att anpassa den svenska fiskeflottan. I praktiken handlar det om att minska fiskekapaciteten, antalet fiskefartyg, för en balanserad fartygsstruktur i den svenska fiskeflottan för att skapa ett hållbart fiske. Överlåtbara fiskerätter fanns också med i EU-kommissionens ursprungliga förslag till ny fiskeripolitik. Däremot har varken ministerrådet eller EU-parlamentets fiskeriutskott i dess omröstning den 18 december 2012 gett något stöd för denna metod att minska fiskeflottans storlek. Enligt ansvariga tjänstemän på Landsbygdsdepartementet har Sverige ändå för avsikt att driva igenom en reform med överlåtbara fiskerätter med syfte att koncentrera fisket till färre fiskeföretag. Men det finns en överhängande risk med regeringens metod för att minska fiskekapaciteten i svenska fiskeflottan. Den pelagiska trålflottan har redan infört överlåtbara fiskerätter, vilket har inneburit att flera fiskeföretag har sålt sina rättigheter att fiska i Sverige och flyttat verksamhet till det av Marocko ockuperade Västsahara. Flera svenska fiskeföretag är djupt involverade i exploaterandet av sahrawiernas naturresurser (se Fokus den 24 oktober 2012). Att övertaliga svenska fiskefartyg riskerar att flytta sin verksamhet till dessa vatten – i strid med folkrätten – är bara en del av problematiken. För stor fiskekapacitet är ett globalt problem, och det finns nästan inga bestånd kvar som klarar ett ökat fiske. Därmed kommer den nuvarande svenska modellen för kapacitetsreduktion bara att flytta problemet till en annan del av världen.

Vilka åtgärder avser landsbygdsministern att vidta för att säkerställa att inte fler svenska fiskefartyg, ofta utrustade och byggda med stora subventioner från skattebetalarna, hamnar i tjänst hos den marockanska ockupationsmakten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-12-20 Besvarad: 2013-01-03 Anmäld: 2013-01-14 Svar anmält: 2013-01-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-01-03)