Export av socialt utsatta människor

Skriftlig fråga 2018/19:702 av Mikael Dahlqvist (S)

Mikael Dahlqvist (S)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Vid flera tillfällen och i olika kommuner har det framkommit ett mönster där socialt utsatta exporteras från större till mindre kommuner. Flera medier i Värmland, och även Sveriges Radio i Örebro har rapporterat om fall där ett flertal hemlösa personer från Stockholmsområdet uppger att de av olika socialförvaltningar tvingats att flytta och skriva på hyreskontrakt i exempelvis Hagfors om de vill få fortsatt stöd från socialtjänsten. Detta har gjort att flera värmländska kommuner riktat stark kritik mot flera socialförvaltningar i Stockholms stad. Detta är en hantering som strider mot socialtjänstlagens portalparagraf, där det står att socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Till detta har de lägenheter och kontrakt som erbjudits varit bristfälliga.

Ytterligare exempel finns i Filipstad, där inflyttade socialt utsatta inte bara kommer från Stockholmskommuner. Framför allt handlar det om personer som är i slutet av etableringen på två år. Det handlar vid en uppskattning i höstas om 29 inflyttade personer i etableringen på nio månader. Mönstret är att man flyttar från större städer i slutet av etableringen till mindre kommuner som redan har det tufft gällande arbetslöshet och integration. Det är en svårhanterlig situation, framför allt då människor efter etableringen ofta saknar egen försörjning. I dag ligger försörjningsstödet i Filipstad redan på mer än 1,50 skattekronor för 2019 och det fortsätter att stiga trots flera försök med satsningar på åtgärder för att komma i arbete.

Bostadsbristen i våra större städer är påtaglig och jag förstår situationen som många socialförvaltningar sitter i. Men utvecklingen där socialt utsatta tvingas flytta till mindre kommuner är ohållbar.

Med anledning av ovanstående är min fråga till socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att få bukt med problemet med exporten av socialt utsatta till mindre kommuner?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-05-29 Överlämnad: 2019-05-31 Anmäld: 2019-06-03 Svarsdatum: 2019-06-12 Sista svarsdatum: 2019-06-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga