Export av krigsmateriel till stater som krigar i Jemen

Skriftlig fråga 2018/19:174 av Håkan Svenneling (V)

Håkan Svenneling (V)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I punkt 70 i den överenskommelse mellan S, MP, L och C som den nya regeringen vilar på går det att läsa följande: De fyra partiernas principiella inställning är att inte godkänna vapenexportaffärer till icke-demokratiska länder som deltar militärt i Jemenkonflikten så länge konflikten pågår. Regeringen ska pröva ärenden utifrån gällande lagstiftning.

Uttrycket principiella inställning skapar viss förvirring. Därför var det glädjande att höra Gustav Fridolin i SVT:s nyhetsprogram Rapport den 20 januari förtydliga att det handlar om ett stopp för all export av krigsmateriel, även nya beslut om följdleveranser.

Utifrån detta ställningstagande bör regeringen nu be ISP att lämna över alla beslut som rör export av krigsmateriel till alla berörda stater till regeringen för beslut.

I SVT:s nyhetsprogram Rapport fick Fridolin frågan om överenskommelsen också innebär ett stopp för redan beslutade men inte ännu levererade affärer, till exempel försäljningen av Global Eye till Förenade Arabemiraten. Svaret blev att regeringen skulle "analysera det". Vänsterpartiet menar att det är självklart att all krigsmaterielexport måste stoppas om detta ska vara helt trovärdigt som ställningstagande.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att se till att redan beslutade men inte ännu levererade affärer, till exempel försäljningen av Global Eye till Förenade Arabemiraten, stoppas, utöver det aviserade stoppet av all export av krigsmateriel, även nya beslut om följdleveranser, till de icke-demokratiska länder som deltar militärt i Jemenkonflikten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-07 Överlämnad: 2019-02-07 Anmäld: 2019-02-08 Svarsdatum: 2019-02-20 Sista svarsdatum: 2019-02-20
Svar på skriftlig fråga