Export av krigsmateriel till den saudiskledda koalitionen

Skriftlig fråga 2019/20:567 av Håkan Svenneling (V)

Håkan Svenneling (V)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I lagen om krigsmateriel (1992:1300) 1a § andra stycket sägs följande: Inspektionen [ISP] ska med eget yttrande lämna över ett ärende till regeringens prövning, om ärendet har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt. Det gäller dock inte ärenden om certifiering.

Punkt 70 i den 73-punktsöverenskommelse som regeringspartierna har enats med L och C om slår fast följande: De fyra partiernas principiella inställning är att inte godkänna vapenexportaffärer till icke-demokratiska länder som deltar militärt i Jemenkonflikten så länge konflikten pågår. Regeringen ska pröva ärenden utifrån gällande lagstiftning.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Har ISP till regeringen överlämnat något ärende för prövning avseende export av krigsmateriel till något av de icke-demokratiska länder som deltar militärt i Jemenkonflikten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-05 Överlämnad: 2019-12-06 Anmäld: 2019-12-09 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga