Export av ekoprodukter

Skriftlig fråga 2018/19:193 av Åsa Coenraads (M)

Åsa Coenraads (M)

till Statsrådet Ann Linde (S)

 

Regeringen har den 7 februari 2019 fattat ett beslut om att ge Business Sweden 16 miljoner kronor för en offensiv satsning på ekologiska livsmedel.

I ett pressmeddelande säger utrikeshandelsminister Ann Linde:

Utrikeshandeln är livsviktig för Sverige. 1,4 miljoner svenskar har ett jobb att gå till tack vare vår export. Livsmedelssektorn är en viktig del av svensk export. För att stötta exporten framöver kommer regeringen utveckla exportstrategin med fokus på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Vid produktionen av ekologiska livsmedel blir skörden i regel mindre än vid odling av konventionella grödor. Den positiva miljö- och klimateffekten av ekologisk odling är dessutom omstridd.

Regeringen säger att den vill skapa fler jobb i hela landet och en ökad livsmedelsexport.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ann Linde:

 

Hur många fler jobb anser statsrådet att det skulle skapas i Sverige om pengarna i stället hade lagts på allmän livsmedelsexport?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-11 Överlämnad: 2019-02-12 Anmäld: 2019-02-13 Svarsdatum: 2019-02-20 Sista svarsdatum: 2019-02-20
Svar på skriftlig fråga