Exponering av tobak och ungas bruk av tobak

Skriftlig fråga 2009/10:208 av Särnblad, Anneli (s)

Särnblad, Anneli (s)

den 18 november

Fråga

2009/10:208 Exponering av tobak och ungas bruk av tobak

av Anneli Särnblad (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

England står inför ett förbud mot synlig tobak i större butiker 2011. Småbutiker får ytterligare två år. Man förbjuder även försäljning av tobak i automater förutsatt att detta godkänns av överhuset. Finland genomför nu en rad lagändringar i syfte att få landet tobaksfritt 2040, däribland exponeringförbud och förbud för försäljning i automater. Även Island, Thailand, provinser i Kanada och Australien har exponeringsförbud. Norge inför sitt förbud 2010.

Fungerar då förbuden? I den kanadensiska provinsen Saskatchewan har rökningen bland ungdomar i åldrarna 15–19 år minskat från 29 procent år 2002 till 20 procent år 2008. 2002 var året som exponeringsföbudet infördes.

Men moderaterna i riksdagen sätter sig på tvären. I samarbete med tobakslobbyn bjuder man in till seminarium i riksdagen om exponeringsförbudet. Man är rädd för att butiker ska tvingas slå igen. De rapporter som kommer från Kanada pekar dock åt ett annat håll. Man kan dra paralleller till när vi införde rökförbud på krogen. Så Moderaterna går hand i hand med en lobbygrupp som inte bryr sig om huruvida butiker slår igen eller inte. De vill bara rädda den viktigaste marknadsföringskanalen och bevara tobaken som en accepterad konsumtionsvara.

Det står alltmer tydligt att Sverige halkar efter i arbetet mot tobakens skadeverkningar. Med anledning av det ovan anförda frågar jag statsrådet:

Vad avser statsrådet att göra för att intensifiera det tobakspreventiva arbetet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-11-18 Anmäld: 2009-11-18 Besvarad: 2009-11-25 Svar anmält: 2009-11-25
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-25)