Expertskatten och tax rollover

Skriftlig fråga 2011/12:83 av Nilsson, Jennie (S)

Nilsson, Jennie (S)

den 28 oktober

Fråga

2011/12:83 Expertskatten och tax rollover

av Jennie Nilsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

I ett brev till skatteutskottet har vi uppmärksammats på att vid sidan av expertskattelagen finns ett särskilt skatteupplägg, tax rollovers, som också uppges användas i hög utsträckning för att nedbringa skatten för utländska experter som arbetar i Sverige under tidsbegränsade uppehåll. Tax rollovers fungerar bara när vederbörande inkomsttagare är anställd av en utländsk arbetsgivare.

När expertskattelagen kombineras med tax rollovers uppges skattereduceringen bli ännu högre. Kombinationen skulle ge en bonus som inte skulle ha uppmärksammats av statsrådet eller riksdagen innan motionstiden på budgetpropositionen gick ut (ändringar av expertskatten ligger som bekant i denna proposition). Skattenedsättningen som medges utländska experter som arbetar här tillfälligt borde helt och hållet styras av expertskattelagen.

Utländska arbetsgivare i Sverige som anställer utländska experter får en avsevärd konkurrensfördel jämfört med svenska arbetsgivare som har svenska eller utländska experter anställda. Utländska experter lär givetvis också hellre välja en utländsk arbetsgivare i Sverige än en svensk.

Avser finansministern att ta något initiativ för att undvika ovannämnda skattebonus och för att skapa rättvisa konkurrensförhållanden?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-10-28 Anmäld: 2011-10-28 Svar anmält: 2011-11-07 Besvarad: 2011-11-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-11-07)