Exit Skåne

Skriftlig fråga 2001/02:381 av Lantz, Kenneth (kd)

Lantz, Kenneth (kd)

den 7 december

Fråga 2001/02:381

av Kenneth Lantz (kd) till statsrådet Mona Sahlin om Exit Skåne

Framväxten av nazistiska och rasistiska tendenser och grupperingar är ett hot mot demokratin och vår gemensamma värdegrund. Hotbilder finns i hela landet, inte minst i Skåne som har haft flera aktiva nynazistiska grupper som utfört trakasserier och våldsbrott under åren. Skåne har varit centrum för framställning av nazistiskt propagandamaterial med förgreningar i Danmark och Tyskland.

Exit Skåne, med bas i Helsingborg, har genom sin omvittnade kompetens efterfrågats runt om i Skåne. Skolor, enskilda lärare och föräldrar har bett Exit om hjälp mot barns och elevers nynazistiska engagemang i syfte att stimulera till avhopp och stöd efter avhopp.

Vid senaste resursfördelningen utelämnades Exit Skåne i Helsingborg och blev utan tilldelning. Det innebär att verksamheten hotas av nedläggning vilket får allvarliga konsekvenser för kampen mot främlingsfientlighet i hela Skåne.

Min fråga till statsrådet är därför:

Vad avser statsrådet att göra för att se till att Exit Skåne även i fortsättningen ska kunna bedriva sitt betydelsefulla arbete?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-12-07 Anmäld: 2001-12-11 Besvarad: 2001-12-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-12-14)