exekutiv försäljning av bostadsrätter

Skriftlig fråga 2004/05:495 av Lindblad, Göran (m)

Lindblad, Göran (m)

den 3 december

Fråga 2004/05:495

av Göran Lindblad (m) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om exekutiv försäljning av bostadsrätter

Segregation i boendet beskrivs ofta av Socialdemokraterna som ett problem. Det är visserligen, enligt min mening ett större bekymmer att människor tvingas till arbetslöshet och utanförskap, men inte desto mindre ska människor själva ges makt och möjlighet att välja sitt boende. Diskriminering av boende är oacceptabelt oavsett om det sker hos privata hyresvärdar eller inom de kommunala bostadsbolagen, liksom inom bostadsrättsföreningar. Gärdsåsdalens bostadsrättsförening i Bergsjön (HSB) är ytterligare ett exempel på den etniska diskriminering inom boendet som sker i Sverige i dag. Där har en av bostadsrättsföreningens styrelseledamöter erhållit hjälp med en avbetalningsplan vid en skuld till föreningen. Detta samtidig som en vanlig medlem av utländsk härkomst med en mindre skuld, vilken sedan länge är reglerad, blivit utsatt för exekutiv försäljning av bostadsrätten. Detta är bara ett av många exempel på diskriminering inom bostadssektorn. Om tre försäljningsförsök har gjorts utan att en bostadsrätt blivit såld vid exekutivförfarande övergår den genast till föreningen utan någon som helst ersättning till bostadsrättsinnehavaren. Dessutom kan bostadsrätten övergå till föreningen på detta sätt redan efter andra försäljningsförsöket, om det vid detta försök inte har gjorts något inrop eller lämnats något anbud och det heller inte kan antas att bostadsrätten blir såld vid ytterligare ett försäljningsförsök.

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att hindra att bostadsrättsinnehavare på detta sätt blir rättslösa?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-12-03 Anmäld: 2004-12-03 Besvarad: 2004-12-15 Svar anmält: 2004-12-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-12-15)