examinationsrätt vid Malmö högskola

Skriftlig fråga 2004/05:1392 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 11 april

Fråga 2004/05:1392

av Luciano Astudillo (s) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om examinationsrätt vid Malmö högskola

Malmö växer och utbildningsbehovet i regionen är stort. Malmö högskola skapades för att stödja en positiv samhällsutveckling i Malmöregionen och bör få fortsätta på den vägen.

En viktig del i högskolans arbete är att bredda rekryteringen och därigenom höja utbildningsnivån i Malmö. Högskolan har nu utvecklat en profil med utbildning och forskning över de traditionella akademiska ämnesgränserna. Detta ger både bredd och djup.

För att högskolan ska fortsätta att utvecklas i den här riktningen krävs egen examinationsrätt på de humanistiska och samhällsvetenskapliga vetenskapsområdena. Om inte detta säkras kommer grundutbildningen att utvecklas enligt villkor som andra lärosäten ger, eftersom grundutbildning och forskarutbildning ska vara "kompatibla". Examinationsrätt innebär att högskolan själv ansvarar för forskarutbildningens inriktning, planering och genomförande. Detta är en förutsättning för att forskarutbildningen ska kunna utvecklas i enlighet med högskolans profil.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsministern:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att högskolan i Malmö ska fortsätta att utvecklas positivt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-04-11 Anmäld: 2005-04-12 Besvarad: 2005-04-20 Svar anmält: 2005-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-04-20)