Examenskrav kring nationella minoritetsfrågor

Skriftlig fråga 2017/18:1320 av Eva Lohman (M)

Eva Lohman (M)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

I Minoritetsutredningen föreslås att kunskap om minoriteternas historia, kultur och hälsa bör finnas som examenskrav även på läkarutbildningen utöver socionomutbildningen.

Många äldre som tillhör en nationell minoritet har blivit utsatta för upprepade kränkningar under sin uppväxt. Det har bland annat handlar om steriliseringar, skallmätningar, språkbyte med mera. Många har dessutom levt med trauman från finska krigen, trauman som yttrar sig på olika sätt på äldre dagar. Bemötandet av dessa personer kräver särskilda kunskaper. I Finland är det naturligt för en läkare att fråga en äldre som söker vård om vårdtagaren har varit till exempel krigsbarn och ge vård och råd utifrån den kunskapen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

 

Hur ställer sig statsrådet till att examenskrav kring nationella minoritetsfrågor bör ingå som en del av läkarutbildningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-18 Överlämnad: 2018-05-21 Anmäld: 2018-05-22 Svarsdatum: 2018-05-30 Sista svarsdatum: 2018-05-30
Svar på skriftlig fråga