Eventuell nedläggning av pendeltågstrafiken mellan Järna och Gnesta

Skriftlig fråga 2012/13:572 av Pertoft, Mats (MP)

Pertoft, Mats (MP)

den 11 juni

Fråga

2012/13:572 Eventuell nedläggning av pendeltågstrafiken mellan Järna och Gnesta

av Mats Pertoft (MP)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Den 5 juni drabbades boende och politiker i Södertäljes södra kommundelar Järna och Mölnbo samt i Gnesta av en chock när det från Trafikverkets sida aviserades att pendeltågstrafiken på sträckan Järna–Gnesta eventuellt skulle läggas ned från årsskiftet 2013/14 på grund av spårbrist och för hög trafikbelastning.

Enligt statistik från SL åker 1 000 personer dagligen med pendeln till och från Gnesta, 300 från Mölnbo och 1 000 från Järna. För att utveckla Stockholmsregionen och samtidigt klara av resandeströmmarna är det av största betydelse att utveckla kollektivtrafiken, att få fler och inte färre att välja kollektivtrafik, och då i första hand spårbunden sådan. Det från Trafikverket nu aviserade beslutet går i totalt motsatt riktning.

Många människor har byggt upp sin vardag, sitt boende och sina liv kring möjligheten att åka pendeltåg på den berörda sträckan. Samhället och Trafikverket har ett ansvar att stå upp för dessa människors levnadsförhållanden och upprätthålla trafiken.

Min fråga till infrastrukturministern är därför:

Kommer statsrådet att vidta åtgärder för att säkerställa förutsättningarna för fortsatt pendeltågstrafik på sträckan Järna–Gnesta?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-06-11 Anmäld: 2013-06-11 Besvarad: 2013-06-20 Svar anmält: 2013-06-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-20)