Eventuell avveckling av museer

Skriftlig fråga 2016/17:262 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Regeringen har tidigare uppdragit åt en utredning att titta på frågan om eventuell sammanslagning av tre olika museer till ett. Nyligen överlämnades också ett förslag som följer regeringens direktiv i vilket Etnografiska, Medelhavsmuseet och Östasiatiska föreslås läggas samman till ett. Det är uppenbart att de ekonomiska och fastighetsekonomiska perspektiven genomsyrat detta direktiv och därmed det slutbetänkande som överlämnats till Kulturdepartementet och inte kulturpolitiska skäl.

Liberalerna motsätter sig en sådan utveckling, där dessa tre museer med väldigt olika inriktning och målgrupp slås ihop till en gemensam organisation. Konsekvenserna för dessa verksamheter borde beaktas djupare och inte minst vilken effekt det skulle få för de unika inriktningar som dessa verksamheter och mötesplatser representerar. Förändringen skulle också kunna riskera samarbetet internationellt med andra kulturinstitutioner, som Sverige under lång tid byggt upp, om specialiseringarna suddas ut. 

Utredaren Ann Follin har lämnat förslag, men ännu finns inga definitiva besked från regeringen.

Jag vill därför fråga kulturminister Alice Bah Kuhnke:

 

Kommer kulturministern att fullfölja förslaget att avveckla bland annat Medelhavsmuseet i sin nuvarande form? 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-10-28 Överlämnad: 2016-10-31 Anmäld: 2016-11-08 Svarsdatum: 2016-11-09 Sista svarsdatum: 2016-11-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga