Evenemangslista

Skriftlig fråga 2014/15:198 av Rossana Dinamarca (V)

Rossana Dinamarca (V)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse med sina cirka tre miljoner medlemmar och över en halv miljon ideella ledare. Den förenar, inkluderar och skapar förebilder både för unga och gamla. Idrottsrörelsen har även en viktig roll i värderingsarbete och demokratisk fostran samt bidrar till en positiv utveckling av samhället. Samtidigt stimulerar idrotten många till fysisk aktivitet, vilket främjar folkhälsan. Idrotten är således en viktig del av samhället som ger människor en känsla av sammanhang och kamratskap.

En förutsättning för att idrotten ska kunna vara en bred positiv kraft i samhället är att så många som möjligt också kan ta del av idrottsevenemang i fri tv utan att behöva betala extraavgifter eller dyra abonnemang. Det skapar intresse, kunskap och engagemang. De stora evenemangen som exempelvis OS utgör ett kitt som förenar människor oavsett bakgrund. Det är dessutom inte sällan offentliga medel som ligger till grund för en stor del av de grundläggande satsningarna som i dag sker inom svensk idrott på både grund- och elitnivå.

Riksdagen lämnade 2012 ett tillkännagivande som innebar att regeringen skulle tillsätta en utredning för att avgöra hur en evenemangslista bör utformas. Regeringen lämnade sedan detta uppdrag till Myndigheten för radio och tv som presenterade sin utredning den 15 nov 2013. Sedan dess har inget hänt.

Sändningsrättigheterna för exempelvis Sommar-OS 2016 är redan upphandlade och snart väntar upphandlingarna av rättigheterna till andra stora idrottsevenemang under 2020-talet. För att kunna garantera att en så stor del av befolkningen som möjligt ska kunna ta del av dessa evenemang så är det av vikt att en evenemangslista med ett högt täckningskrav snart kan komma på plats.

Mot denna bakgrund vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att en evenemangslista ska komma på plats?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-02-05 Överlämnad: 2015-02-06 Anmäld: 2015-02-10 Svarsdatum: 2015-02-18 Sista svarsdatum: 2015-02-18
Svar på skriftlig fråga