EU:s uppförandekod för företagsbeskattning

Skriftlig fråga 2006/07:1303 av Olovsson, Fredrik (s)

Olovsson, Fredrik (s)

den 5 juni

Fråga

2006/07:1303 EU:s uppförandekod för företagsbeskattning

av Fredrik Olovsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Uppförandekoden för företagsbeskattning är en del av samarbetet inom EU på skatteområdet. Arbetsgruppen som utarbetat uppförandekoden har numera i uppdrag att fortsätta arbetet med att övervaka uppförandekodens genomförande så att inga nya skadliga åtgärder införs och att de avvecklingar av åtgärder som medlemsländerna har anmält fullföljs. Gruppen rapporterar till EU:s finansministrar vid slutet av varje ordförandeskap. Dessa rapporter är regelmässigt hemligstämplade. På många andra ekonomisk-politiska områden är EU betydligt mer öppet och länderna jämförs och utvärderas på olika sätt utan hemlighetsmakeri.

Min fråga till finansministern är om han avser att verka för att göra arbetet med att genomföra EU:s uppförandekod mer öppet för allmänheten.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-06-05 Anmäld: 2007-06-05 Besvarad: 2007-06-13 Svar anmält: 2007-06-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-13)