EU:s stöd för Taiwan

Skriftlig fråga 2020/21:1057 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Den senaste tiden har Kina kränkt Taiwans luftrum upprepade gånger, och enligt Taiwan News i princip dagligen. Sedan i somras har de kinesiska militära provokationerna ökat både i frekvens och i omfattning.

I internationella organ motverkar Kina Taiwans deltagande, senast beträffande Unescos aktiviteter.

Förutom med militära maktdemonstrationer försöker Kina destabilisera det taiwanesiska samhället genom att sprida desinformation via sociala medier. Utvecklingen i Hongkong skapar en påtaglig oro att Taiwan kan stå på tur. Det krävs en stark politisk signal från EU och Sverige att våra demokratier inte accepterar Kinas politik.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att utrycka stöd för Taiwan? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-12-16 Överlämnad: 2020-12-16 Anmäld: 2020-12-17 Svarsdatum: 2020-12-30 Sista svarsdatum: 2020-12-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga