EU:s statsstödsregler och laddinfrastruktur

Skriftlig fråga 2020/21:3233 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Enligt energiminister Anders Ygeman (S) kan EU:s förslag till nya regler för statsstöd försvåra utbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar. Det framgick i ett uttalande av energiministern till Sveriges Radio den 19 maj. Utbyggnaden av laddningsinfrastruktur för elbilar kan försenas, och det kan bli svårare för staten att satsa pengar på att bygga laddstolpar i hela landet, menade ministern. Ytterst hotas Sveriges klimatomställning och möjligheten att nå våra klimatmål. Enligt ministern kan ett beslut om de nya statsstödsreglerna komma redan i år.

Jag har noterat det intressanta inskick om modernare och grönare statsstödsregler som näringsministern skickat in den 31 maj tillsammans med ministrar i fem andra EU-länder, men jag kan inte se att det i detalj tar upp frågan om laddinfrastruktur. I radioinslaget hänvisar energiministern till att regeringen verkar för att förändra det konkreta EU-förslag som hotar svensk laddinfrastrukturutbyggnad.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka konkreta åtgärder har statsrådet och regeringen vidtagit för att stoppa det aktuella förslaget

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-06-16 Överlämnad: 2021-06-16 Anmäld: 2021-06-17 Svarsdatum: 2021-06-23 Sista svarsdatum: 2021-06-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga