EU:s relationer med Vitryssland

Skriftlig fråga 2016/17:761 av Christian Holm Barenfeld (M)

Christian Holm Barenfeld (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

EU-kommissionen avser såvitt jag förstår att avskaffa de i dag gällande kvoterna på import av textilprodukter från Vitryssland i syfte att förbättra unionens bilaterala relationer med landet. Det förefaller dessvärre finnas en vilja att öppna upp och normalisera relationerna med det land som inte sällan beskrivs som Europas sista diktatur och som leds av diktatorn Aljaksandr Lukasjenka. Har jag förstått rätt så är en av anledningarna till förändringen förbättringar gällande mänskliga rättigheter. Mig veterligen har dessvärre i grunden inget positivt skett på den fronten.

Med anledning av ovanstående är min fråga till utrikesminister Margot Wallström:

 

Vad är ministerns och den svenska regeringens ståndpunkt i denna fråga, och hur kommer man att agera i frågan framöver?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-01-31 Överlämnad: 2017-01-31 Anmäld: 2017-02-01 Svarsdatum: 2017-02-08 Sista svarsdatum: 2017-02-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga