EU:s plan mot desinformation

Skriftlig fråga 2018/19:34 av Ludvig Aspling (SD)

Ludvig Aspling (SD)

till Statsrådet Hans Dahlgren (S)

 

Den 5 december 2018 presenterade flera av Europeiska unionens organ en gemensam aktionsplan mot desinformation (Action Plan against Disinformation). Samma dag meddelade kommissionen i ett pressmeddelande att ”vi har upptäckt försök till inblandning i val och folkomröstningar, och spåren tyder på att Ryssland är den främsta källan till dessa kampanjer”.

Sverigedemokraterna ser det som en prioriterad fråga att försvara Sverige från hybridangrepp och otillbörlig påverkan. Dock är det svårt att bedöma vilka motåtgärder som är lämpliga utan att veta hur dessa inblandningsförsök sett och ser ut i praktiken.

Jag vill därför fråga statsrådet Hans Dahlgren:

 

Kan statsrådet redogöra för dessa inblandningsförsök, var och när de skett, mot vilket land och genom vilka kanaler?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-01-25 Överlämnad: 2019-01-25 Anmäld: 2019-01-30 Svarsdatum: 2019-02-06 Sista svarsdatum: 2019-02-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga