EU:s omfördelning av flyktingar

Skriftlig fråga 2016/17:781 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

EU-länderna enades i två beslut under 2015 att under två år omfördela totalt 160 000 asylsökande från Grekland och Italien till andra EU-medlemsländer. Sverige beviljades ett anstånd med mottagandet i ett år.

Sverige ska nu i år enligt plan ta emot ca 5 700 asylsökande utifrån nämnda omfördelningsbeslut. Det framgår av Migrationsverkets senaste prognos.

Enligt siffror från EU-kommissionen har enbart ca 11 600 personer av 160 000 asylsökanden omfördelats från Grekland och Italien och blivit mottagna av de andra medlemsländerna. Av de 160 000 asylsökande som ska omfördelas har 61 745 asylsökande ännu inte fått ett beslut om vilket land de ska omfördelas till.

EU har senare beslutat att medlemsstaterna har en möjlighet att använda de omplaceringsplatser som ursprungligen avsatts för överföring av asylsökande från Italien och Grekland för syriska flyktingar i Turkiet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder eller initiativ avser regeringen att vidta beträffande EU:s omfördelning av asylsökande?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-02-01 Överlämnad: 2017-02-02 Anmäld: 2017-02-03 Svarsdatum: 2017-02-08 Sista svarsdatum: 2017-02-08
Svar på skriftlig fråga