EU:s mandat för freden

Skriftlig fråga 1998/99:801 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)
Fråga 1998/99:801 av Sten Tolgfors (m) till utrikesministern om EU:s mandat för freden

den 12 juli

 

EU:s krishanteringsförmåga reducerades av regeringen inför toppmötet i Köln till att gälla om VEU skall lyftas in i EU, eller om identiska funktioner skall skapas inom EU - och samtidigt avvecklas i VEU. När Europa blöder ägnade sig den socialdemokratiska regeringen åt att driva sådana hårklyverier, därtill pressad av de EU-negativistiska samarbetspartierna i Sverige.

Beslutet vid toppmötet i Köln blev att "de VEU-funktioner som kommer att behövas för att unionen ska kunna uppfylla sina nya åtaganden - - - kan inkluderas" i EU. VEU har sedan "fullgjort sitt syfte".

I Köln talade man om beslut i enlighet med FN-stadgans principer, men den svenska regeringen har talat mer om konkreta säkerhetsrådsmandat. Här finns en skillnad i betoning mellan regeringens sätt att resonera och toppmötets faktiska beslut.

Utrikesministern sade häromdagen i kammaren att Sverige kan tänkas lägga sitt veto i samband med tolkning av säkerhetsrådsresolutioner. Det är olyckligt att utrikesministern sänder den signalen, i stället för att betona vikten av ett gemensamt agerande för freden. Det är svårt att se någon situation där ett svenskt veto kunde vara aktuellt. Däremot är det lätt att se situationer där gemensamt agerande för freden är avgörande.

 

Vad avser utrikesministern göra för att klargöra att den svenska linjen i mandatfrågan inte innebär någon avvikelse från toppmötets beslut i Köln?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-07-12 Anmäld: 1999-07-20 Besvarad: 1999-08-04
Svar på skriftlig fråga