EU:s kritik mot Sveriges tullkontroller

Skriftlig fråga 2009/10:874 av Rådström, Britta (s)

Rådström, Britta (s)

den 3 juni

Fråga

2009/10:874 EU:s kritik mot Sveriges tullkontroller

av Britta Rådström (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Revisionsrätten har framfört kritik om att frekvensen av fysiska kontroller av importerat gods är mycket låg. Kommissionen har i sitt svar till revisionsrätten menat att detta kompenseras senare av ”revisionsbaserade kontroller”. Revisionsrätten har dock kritiserat frekvensen i flera medlemsstater av revisioner som grundas på kontroller efter klarering. Inom den del av Tullverket som sköter detta, Effektiv handel, har var sjätte medarbetare försvunnit under valperioden, totalt ca 130 personer. Ungefär hälften av de anställda är dessutom över 50 år.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta med anledning av revisionsrättens kritik och utglesningen av de anställda inom Tullverkets område Effektiv handel?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-06-03 Anmäld: 2010-06-04 Svar anmält: 2010-06-14 Besvarad: 2010-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-14)